Boschdijk een Napoleonsweg?
Het Prins Bisdom Luik was in oorlog met de Oostenrijkse Nederlanden (het westen van BelgiŽ). Hierdoor kwam Luik geisoleerd te liggen. Van Luikse zijde kwam het plan van een weg den Bosch-Luik. Als al het handelsverkeer van Luik met met Westen en het Noorden over deze weg zou lopen was het betalen van aflossing en rente geen probleem. den Bosch had er wel oren naar. Op 3-2-1741 verleenden de Staten Generaal het octrooi voor deze weg onder voorwaarde dat deze over Eindhoven zou lopen. Begonnen werd met het stuk den Bosch Boxtel. Op verzoek van de gemeente langs de kerk van Boxtel zodat de plaatselije middenstand kon profiteren van deze nieuwe verbinding. De straatstenen voor dit stuk kwamen uit Belgische steengroeven, goedkoop en makelijk over water aan te voeren. Dat kwam op een onmiddelijk verbod van uitvoer uit de Oostenrijkse Nederlanden van straatstenen te staan.Toen men met de bestrating tot in Best gevorderd was, moest de aanleg van de steenweg stilgelegd worden. Het zandbed was al voor een groot gedeelte klaar.
Eindhoven had door zijn gunstige ligging en zijn markt de distributie van de landbouwgoederen van het Kempenland en daarbuiten. De handel in den Bosch was echter al tijden slap vanwege de excentrische ligging en de ontvolking van de Meierij. Men probeerde herstel en steun te krijgen door de "grove neringen" of grossierderijen op het platteland te weren. Daaronder, het platteland, wilde het ook Eindhoven gerangschikt zien. Een verzoek aan de Raad van State daartoe in 1752 werd afgewezen.
Later probeerden de Bossche kooplieden afbreuk te doen aan Eindhoven door het tracť van de weg te veranderen. Daardoor Eindhoven links te passeren, en de weg vanaf Best over Blaarthem te laten lopen, om dan dwars door heide en moeras de richting Waalre en Valkenswaard te nemen.
Bron: Broeder Taurellus pagina 851
Niet alleen nu maar voor elke weg (straat-, spoor- en waterweg) had Eindhoven de concurentie te duchten van 's Hertogenbosch en Helmond.

De laatstse tol de Bestse barrier geheten lag in Liempde. Boven het Velders Bosch
Tol boven den Bosch


De oorlog van Luik en de Oostenrijkse Nederlanden was voorbij het handelsverkeer droogde voor een deel op. Een andere oorlog, de Oostenrijkse Successie oorlog 1740-1748, zorgde voor veel verkeer van doortrekkende legers, die geen tol betaalden, maar wel de weg vernielden. Veel schade en weinig tol, den Bosch legde in 1745 het moede hoofd neer. De weg was niet tot in Woensel gevorderd

deel 2