De Antonius van Padua kerken van de kerkbouwstichting
Deze pagina gebruikt javascript om de sprongen te maken.

# Plaats Jaar Bijdrage
1 Woensel Fellenoord 1907 fl 125.000,--
2 Nijmegen Groenestraat 1909 fl 188.761,23
3 Tilburg Hoefstraat 1911 fl 142.874,--
4 Keldonk Erp 1912 fl 45.714,--
10 Strijp Philipsdorp 1917 fl 80.000,--
11 Tongelre Villapark 1919 fl 113.992,--

In 1920 bleek Groot-Eindhoven drie Antonius van Paduakerken te hebben. Hoe kwam dat?
Dat is helemaal te danken aan de schatrijke J.P. Grewen Commissionair in effecten en de uit zijn nalatenschap opgerichte kerkbouw-stichting.


Fellenoord

Antonius van Padua Fellenoord Woensel inwijding 19-4-1909.
(Links op de achtergrond de St. Petruskerk nog zonder toren.)
De eerste door J.P. Grewen bij leven geschonken kerk. Hij zei een kapitaal van fl. 125.000,- toe. Voor de bouw van een aan Antonius van Padua toegewijde kerk.
Nu werd op de Fellenoord de heilige Rochus al aanbeden, daarom wou de bouwpastoor Peters, voorheen Rector van het gesticht Renier van Arckel in den Bosch, St. Rochus als patroon. Als compromis kwam er een St. Rochusaltaar in de kerk en werd de 2e kerkpatroon St. Rochus.
De hele bouw ging in goed vertrouwen, er was een contract noch schuldbekentenis en er werden geen kwitanties afgegeven. De termijnen van ongeveer 30.000 gulden werden door de neef (Albert) of soms de achterneef (Jos), van Grewen contant bij hem opgehaald. En aan de bisschop ter hand gesteld.


De aannemer J. Kocken uit Tilburg, de Bisschop W. van de Ven, en de architect Albertus Arnoldus Johannes Margry (1857-1911) moeten zich toch wel een achter het oor gekrabt hebben. Zou dit wel goed gaan?
In 1934 bij het 25 jarig bestaan van de kerk dacht het kerkbestuur nog dat de schenking afkomstig was uit de erfenis van Antoon de Greeve.
Nadat in het kader van de "wederopbouw" de parochie rondom de kerk was afgebroken, volgden kerk, pastorie en lagere school die geen bestaansrecht meer hadden. Top


Nijmegen


Ook bouwpastoor N. van Erp van de nieuwe parochie in Nijmegen had wat moeite met de naamheilige van zijn nieuwe kerk, Antonius van Padua. : H. Antonius van Padua en St. Anna aan de Groenestaat. Hij kreeg een bijdrage van fl 188.761,23. Op 24 mei 1909 werd de eerste steen gelegd voor deze neogotische kerk. Top


Groenestraat nijmegen


Op 29-12-1908 werd de Firma gebr. Margry en J.M. Snickers opgeheven. De kerk in Nijmegen was officieel de eerste van architect A.A.J. Magry. TopTilburg

Eerste steenlegging 7-11-1911 door bouwpastoor van Iersel.
J.P. Grewen, overleden 17-10-1910, had zijn goedkeuring voor de bouw van de kerk reeds gegeven. Ook de architect A.A.J. Margry was reeds overleden, als bouwmeester zou optreden zijn zoon Josephus Cornelius Franciscus Margry. Top


Keldonk

Keldonk Gemeente Erp.
De eerste kerk met een bijdrage uit de, na het overlijden van J.P. Grewen opgerichte, Kerkbouw-stichting tot stand kwam.
En hoewel het geen voorwaarde was uit het testament van J.P. Grewen dat een margry de architect zou zijn. Kreeg Josephus Cornelius Franciscus Margry in 1912 net 23 jaar de opdracht zich te wenden tot Pastoor J. Bogaerts uit Kerkdriel. Daar waar de meeste bouwpastoors wat moeite hadden met de kerkpatroon, was er bij bouwpastoor J. Bogaerts ronduit sprake van enthousiasme. Misschien kreeg hij daarom de laagste bijdrage; Fl. 45.716,--

Keldonk werd een bedevaartsoord.
Top


Philipsdorp

De kerk van de H. Antonius van Padua en O.L.V. Onbevlekt Ontvangen op de omslag van het boekje dat bij het 25 jarig bestaan werd uitgegeven.
Uit het boekje bleek dat men nauwelijks wist wie de schenker van het bedrag was. Er is hier sprake van "een legaat van de Rotterdamse notaris Greven".
Architect was J.H.H. Groenendael (1868-1941) uit Maastricht.
De Bisschop van den Bosch, Mgr. Wilhelmus van de Ven, kende uit de "Kerkbouw-Stichting" f 80.000,-- toe ter dekking van de eerste grond en bouwkosten.

Verder kreeg het kerkbestuur nog tien jaar lang f 1000,-- per jaar voor de te betalen rente van de aangegane leningen.
De bouwpastoor Peter Pulkens geboren 10-5-1877 in Berkel Enschot had als naam van zijn kerk liever O.L.V. Onbevlekt Ontvangen daarom de dubbele naam.
De kerk van de H. Antonius van Padua en O.L.V. Onbevlekt Ontvangen in gebruik genomen op 28-2-1919. De in 1927 namens de katholieke metaalbewerkersbond St. Eloy aangeboden kruiswegstatie komy uit het atelier van Zimmerman en Wijnhoven Stratumseind 36, Eindhoven. Top

Villapark

De bouwpastoor (met eigen fortuin) werd kapelaan C.C. (Karel) van Oerle van de St. Catharina kerk in den Bosch. Had zijn zinnen gezet op een Drievuldigheidskerk, het werd met een bijdrage van fl. 94.492.40 van de Kerkbouw-stichting, de St. Antonius van Padua kerk.
Bij de bouw ging van alles mis, voor aanpassingen en reparaties kreeg het kerkbestuur nog een drietal extra bijdragen totaal fl. 113.992,--.
De kerk werd op 23-5-1918 geconsacreed.
Bouwkosten fl. 200.000,-
Architect J.Stuijt.
Aannemer Fa. W.F. Weijers uit Tilburg.


De patroon van de parochie werd St. Joseph.
De pastoor kreeg/bouwde wel een Drievuldigheidsschool en een Drievuldigheidsaltaar.
Het indrukwekkende Drievuldigheidsaltaar in de St. Antonius van Paduakerk tijdens de plechtige hoogmis van Adolphe Mignot op 30-9-1928Hoewel de pastoor van Tongelre de grond aankocht, en de kerk bedoeld was als uitbreiding van de parochie Tongelre, lag de kerk in het villapark te Stratum. Hier de Fazantlaan gezien vanaf de Dommelhoefstraat in de richting van de Antonius van Paduakerk in 1936, links de gracht die de tuinen van de villa's aan de Parklaan afsloot. De grens tussen Tongelre en Stratum liep door die tuinen. Rechts vooraan de Gereformeerde Kerk, later in gebruik als moskee, en nu de nieuwe Antonius van Padua kerk. Top


Bronnen uit het RHCe:
(Grf 160) De "Kerkbouw-Stichting" door mgr. H.M.A. van Helvoort. Rector St. Jorisstraat.
(Oblong B252) 25 jaar St Antonius van Padua Philipsdorp.
(pla Eindh B078) 25 jaar St Antonius van Padua Fellenoord.
(pla Eindh A1382) 25 jaar St Antonius van Padua Villapark.
En de sites van de betreffende Parochies


Antonius van Padua Kerkbouwstichting